Trang chủ Từ khóa Bảo lưu quyền sở hữu

Từ khóa: Bảo lưu quyền sở hữu

Quyền đối với giống cây trồng và xác lập quyền đối...

Quyền đối với giống cây trồng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 của...

Vấn đề chung về tài sản bảo đảm

Hiện nay, nhu cầu vay thế chấp để đầu tư và kinh doanh ngày càng nhiều và dần trở thành một "thị trường" tiềm...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ