Trang chủ Từ khóa Bên ký quỹ

Từ khóa: Bên ký quỹ

Ký quỹ, biện pháp bảo đảm trong nghĩa vụ dân sự

Ký quỹ là một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định trong Bộ luật Dân sự...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG