Trang chủ Từ khóa Cầm cố tài sản

Từ khóa: cầm cố tài sản

Tranh chấp hợp đồng tín dụng, bảo vệ người thứ ba...

Tranh chấp hợp đồng tín dụng ngày càng phổ biến, ngân hàng đều phải kê biên, xử lý tài sản bảo đảm là bất...

Phân biệt giữa cầm cố và thề chấp tài sản

Một trong những vấn đề được quan tâm trong  giao dịch dân sự hiện nay là cầm cố hay thế chấp. Rất nhiều người...

Vấn đề chung về tài sản bảo đảm

Hiện nay, nhu cầu vay thế chấp để đầu tư và kinh doanh ngày càng nhiều và dần trở thành một "thị trường" tiềm...

Cầm cố giấy tờ có giá trong biện pháp đảm bảo...

Về bản chất giấy tờ có giá là một loại tài sản, nên đương nhiên vẫn được phép cầm cố. Bộ luật Dân sự năm...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ