Trang chủ Từ khóa Cấm nhập khẩu

Từ khóa: cấm nhập khẩu

Căn cứ pháp lý để cấm nhập khẩu tôm hùm đất?

Do là loài ngoại lai xâm hại, tôm hùm bị cấm nhập, nuôi và kinh doanh, theo Luật Đa dạng sinh học năm 2018. Theo...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG