Trang chủ Từ khóa Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất

Từ khóa: Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi...

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại gồm 3 nhóm chính bao gồm: đất nông nghiệp, đất phi nông...

Khi nào được chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang...

Để chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở cần phải xin phép và phải được sự đồng ý của cơ quan...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ