Trang chủ Từ khóa Chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản

Từ khóa: chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản

Quyền đối với giống cây trồng và xác lập quyền đối...

Quyền đối với giống cây trồng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 của...

Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản

Việc các chủ thể có quyền sở hữu có thể bị chấm dứt trong các trường hợp pháp luật quy định. Vậy các căn...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG