Trang chủ Từ khóa Chủ thể vi phạm hành chính

Từ khóa: chủ thể vi phạm hành chính

Những yếu tố cấu thành vi phạm hành chính

Yếu tố cấu thành vi phạm hành chính bao gồm mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể, khách thể. Phạm vi bài viết...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG