Trang chủ Từ khóa Di chúc miệng

Từ khóa: di chúc miệng

Những điều cần biết về di chúc bằng miệng mới nhất

Di chúc thể hiện mong muốn của cá nhân về việc chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Hiện nay,...

Di chúc miệng có hiệu lực pháp luật không?

Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG