Trang chủ Từ khóa Hiến tạng

Từ khóa: hiến tạng

Hiến thận (hiến bộ phận cơ thể người) có cần sự...

Quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người được ghi nhận Bộ luật Dân sự 2015. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên,...

Quyền hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến,...

Luật hiến ghép mô, bộ phận cơ thể người quy định cụ thể về hoạt động hiến, ghép mô và bộ phận trên cơ...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ