Trang chủ Từ khóa Hồ sơ

Từ khóa: hồ sơ

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục để lao động tự do...

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Điều...

Hồ sơ thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Sở Giao dịch hàng hóa (Mercantile Exchange) là một tổ chức có tư cách pháp nhân, cung cấp và duy trì một nơi mua bán cụ thể, có tổ...

Không đăng ký kết hôn, cha (mẹ) là người nước ngoài...

Đăng ký khai sinh là đăng kí sự kiện sinh (ra đời) cho đứa trẻ mới được sinh tại cơ quan nhà nước có...

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần...

Trong pháp luật đất đai, trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác...

Thủ tục – hồ sơ nhận nuôi con nuôi có yếu...

Theo quy định thì: Mục đích nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ