Trang chủ Từ khóa Hợp tác xã

Từ khóa: hợp tác xã

Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp...

Theo quy định pháp luật việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã thực hiện như thế nào? Điều...

Về vốn của hợp tác xã

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ