Trang chủ Từ khóa Khách hàng ăn trộm

Từ khóa: khách hàng ăn trộm

Nghi khách hàng ăn trộm, có được khám người?

Việc khám xét người chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, phương tiện có công cụ, phương tiện...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ