Trang chủ Từ khóa Ký tên

Từ khóa: ký tên

Quy định hiện hành về ký tên, đóng dấu

Hiện nay, việc ký tên và đóng dấu là hai yếu tố quan trọng để khẳng định giá trị pháp lý của văn bản,...

Chồng có được bán đất khi vợ không đồng ý ký...

Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ