Trang chủ Từ khóa Quốc tịch

Từ khóa: quốc tịch

Có cần sự đồng ý của con nếu thay đổi quốc...

Khi có sự thay đổi về quốc tịch do nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam của cha mẹ thì quốc tịch...

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam đều...

Quy định về các trường hợp có quốc tịch Việt Nam

Theo Điều 1 Luật quốc tịch 13/11/2008 của Việt Nam, quốc tịch Việt Nam thể hiện mối quan hệ gắn bó của cá nhân...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ