Trang chủ Từ khóa Quỹ đất công ích

Từ khóa: quỹ đất công ích

Quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã,...

Trong lĩnh vực đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn: quản lý quỹ đất công...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG