Trang chủ Từ khóa Quy định của pháp luật

Từ khóa: quy định của pháp luật

Đại diện cho con chưa thành niên theo quy định pháp...

Trên nguyên tắc, người thành niên có quyền tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự và tự mình thực hiện...

Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp

Quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những quyền hiến định, đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013....

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ