Trang chủ Từ khóa Sáng chế

Từ khóa: sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích thực...

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì...

Sự khác nhau giữa phát minh và sáng chế

Cái gì được con người “tìm ra” thì là phát minh, còn cái gì được con người “nghĩ ra” hoặc “làm ra” thì là...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG