Trang chủ Từ khóa Sổ đăng ký cổ đông

Từ khóa: sổ đăng ký cổ đông

Sổ cổ đông- Hình thức chứng thực quyền sở hữu

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, sổ đăng ký cổ đông hay trên thực tế gọi đơn giản là sổ cổ đông. Sổ đăng ký cổ...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ