Trang chủ Từ khóa Tác giả

Từ khóa: tác giả

Tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khác nhau...

Tác giả là người trực tiếp tạo ra tạo ra tác phẩm, không phải là người hướng dẫn, đóng góp, kể lại. Tác giả...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG