Trang chủ Từ khóa Tách thửa

Từ khóa: tách thửa

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Các thủ tục hành chính về đất đai đều được quy định cụ thể về thời gian cũng như trình tự, thủ tục thực hiện....

Chi phí và thủ tục tách thửa như thế nào?

Việc tách thửa giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG