Trang chủ Từ khóa Tập đoàn kinh tế

Từ khóa: tập đoàn kinh tế

Tập đoàn kinh tế bao gồm: Tổng công ty và Tập...

Từ tên gọi công ty là “tổng công ty”, các nghị định còn tiếp tục gọi công ty là “tập đoàn kinh tế”, đều...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG