Trang chủ Từ khóa Thẩm quyền lập biên bản

Từ khóa: thẩm quyền lập biên bản

Khi nào các cơ quan phải lập biên bản cho quyết...

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ