Trang chủ Từ khóa Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

Từ khóa: Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối...

Tách thửa đất, trình tự và thủ tục theo quy định...

Tách thửa đất là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Việc...

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất, những điểm cần...

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử...

Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

Trong quá trình sử dụng đất, khi có tài sản hình thành trên đất thì người sử dụng đất được đăng ký tài sản...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG