Trang chủ Từ khóa Thu hồi

Từ khóa: thu hồi

Khi nào thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một văn bản pháp lý quan trọng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)...

Chi phí đầu tư vào đất có được đền bù khi...

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi...

Trích lục bản đồ địa chính và các trường hợp cần...

Trích lục bản đồ địa chính nhằm cung cấp, xác thực thông tin về đất đai. Để hiểu trích lục bản đồ địa chính...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG