Trang chủ Từ khóa Thủ tục hành chính

Từ khóa: Thủ tục hành chính

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp online, một số...

Hiện nay, vào thời đại 4.0, thủ tục hành chính cũng có nhiều đổi mới. Lý lịch tư pháp cũng có thể nộp online...

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Các thủ tục hành chính về đất đai đều được quy định cụ thể về thời gian cũng như trình tự, thủ tục thực hiện....

Quy định về tách hộ khẩu và nhập hộ khẩu

Tách sổ hộ khẩu, nhập sổ hộ khẩu là những hoạt động diễn ra hàng ngày trong đời sống. Pháp luật hiện hành đều...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ