Trang chủ Từ khóa Tiền lương

Từ khóa: tiền lương

Tổng hợp từ A – Z các vấn đề liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm trong các ngày nghỉ

Xây dựng quy chế tiền lương trong doanh nghiệp

Trả lương cho người lao động là một trong những nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, hiện nay...

Doanh nghiệp sử dụng lao động chưa thành niên cần ‘đúng...

Doanh nghiệp sử dụng lao động chưa thành niên cần lưu ý: Không phải tất cả công việc đều được sử dụng lao động...

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng thứ 13

Người lao động đã làm việc đủ 12 tháng kể cả thời gian thử việc, thì đến cuối năm (theo dương lịch) sẽ được...

Trường hợp bị giữ lương khi người lao động tự ý...

Trong trường hợp người lao động có viết đơn nghỉ nhưng chưa chờ duyệt đơn mà nghỉ luôn thì trường hợp này tính là...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ