Trang chủ Từ khóa Xử lý

Từ khóa: xử lý

Công ty TNHH không góp đủ vốn điều lệ thì giải...

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành...

Cách xử lý Đảng viên phạm tội đánh bạc trái phép

Khoản 3 Điều 30 Quyết định số 181-QĐ/TW quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm hành vi đánh bạc, tổ chức...

Hành vi dâm ô trẻ em bị xử lý như thế...

Trẻ em là đối tượng được pháp luật bảo vệ cao nhất bởi nhận thức và khả năng kháng cự yếu ớt của trẻ...

Xử lý thế nào khi nhận tiền “chạy việc”?

Nếu người hứa nhận "chạy việc" là người không có khả năng xin được việc nhưng đã có những hành vi, thủ đoạn để...

Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu Hợp đổng vô hiệu là hợp đồng không thỏa mãn dầy đủ các điều...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ