Quan hệ pháp luật hành chính là gì? Phân loại quan hệ pháp luật hành chính

0
64
Đánh giá

Quy định được hiểu là những quy định nghiêm ngặt cần phải tuân thủ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường bắt gặp những khái niệm như chuẩn mực đạo đức và luật pháp. Bài viết dưới đây sẽ có những phân tích cụ thể hơn về các mối quan hệ pháp luật hành chính.

Quan hệ pháp luật hành chính là gì?
Quan hệ pháp luật hành chính là gì?

Khái quát chung về quan hệ pháp luật hành chính

Khái niệm:

Quan hệ hành chính – pháp luật là quan hệ xã hội phát sinh từ quá trình quản lý hành chính của nhà nước, được điều chỉnh bằng các quy phạm pháp luật hành chính giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật. pháp luật.

Đặc điểm:

Quan hệ pháp luật hành chính có thể phát sinh theo yêu cầu chính đáng của chủ thể quản lý hoặc đối tượng quản lý hành chính của Nhà nước. Việc điều chỉnh quản lý các quan hệ hành chính nhà nước nhằm bảo đảm lợi ích của nhà nước và của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Quyền quản lý hành chính của Nhà nước chỉ được thực hiện khi có sự tham gia tích cực của chủ thể quản lý. Mặt khác, nhiều quyền lợi của chủ thể quản lý chỉ có thể được bảo đảm nếu có sự hỗ trợ tích cực của chủ thể quản lý thông qua các hành vi pháp lý cụ thể

Quan hệ pháp luật hành chính phát sinh từ hoạt động của tổ chức quản lý hành chính của nhà nước.

Nội dung của quan hệ hành chính – pháp luật là quyền và nghĩa vụ hành chính của các bên trong quan hệ này. Chủ thể tham gia quan hệ hành chính rất đa dạng, nhưng ít nhất phải có một bên đủ năng lực sử dụng quyền lực nhà nước. Có ba cách phân loại:

Thứ nhất: Tùy theo tính chất của mối quan hệ giữa các chủ thể mà quan hệ pháp luật hành chính được chia thành hai nhóm: Quan hệ pháp luật hành chính nội bộ: đây là loại QHPLHC sinh ra giữa các chủ thể có mối quan hệ của sự phụ thuộc vào tổ chức. QHPLHC nội bộ: là loại QHPLHC sinh ra giữa các chủ thể không có quan hệ phụ thuộc tổ chức.

Thứ hai: Căn cứ vào tính chất quyền và nghĩa vụ của các bên, các chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính được chia làm hai Các nhóm: Nội dung quan hệ, quan hệ tố tụng

Thứ ba: Căn cứ vào phạm vi xuất hiện của quan hệ, QHPLHC được phân thành các nhóm quan trọng: hệ thống quy phạm pháp luật hành chính về quản lý kinh tế, văn hóa, an ninh chính trị.

Xem thêm: xuất khẩu lao đông hàn quốc cho nữ

Nội dung của quan hệ pháp luật hành chính

Quan hệ pháp luật hành chính là gì?
Quan hệ pháp luật hành chính là gì?

Nội dung của quan hệ pháp luật hành chính

Nội dung của quan hệ hành chính – pháp luật là quyền và nghĩa vụ hành chính của các bên trong quan hệ này. Trong quan hệ pháp luật, sự quản lý của một bên tương ứng với nghĩa vụ của bên kia và ngược lại, không giống như trong các quan hệ khác. Cũng như trong quan hệ dân sự, các chủ thể chịu quyền và nghĩa vụ của nhau

Quan hệ pháp luật hành chính là quan hệ phục tùng, thể hiện sự bất bình đẳng về ý chí giữa các bên tham gia.

Hầu hết các tranh chấp phát sinh từ quan hệ PLHC đều được giải quyết thông qua thủ tục hành chính.

Một bên của quan hệ hành chính vi phạm các yêu cầu của quy phạm pháp luật hành chính phải chịu trách nhiệm trước nhà nước, dù chủ thể vi phạm là chủ thể đặc biệt hay chủ thể bình thường khi tham gia quan hệ PLHC. chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước.

Điều kiện làm phát sinh quan hệ pháp luật hành chính:

Căn cứ để xác lập, sửa đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính là: quy phạm pháp luật, sự kiện pháp lý và năng lực của các cơ quan, chức năng, cá nhân có liên quan. Trong đó, quy phạm pháp luật hành chính, năng lực khuất phục của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan là điều kiện chung để phát sinh, sửa đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật. Sự kiện hành chính và pháp lý. Hành chính là những điều kiện thực tế cụ thể và trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt Quy phạm pháp luật là những quan hệ nảy sinh trong xã hội và được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật.

Các thành phần của quan hệ pháp luật bao gồm:

i/ Chủ thể của quan hệ pháp luật: bao gồm thể nhân, pháp nhân và tổ chức.

ii/ Đối tượng của quan hệ pháp luật: Là những lợi ích vật chất, tinh thần và lợi ích xã hội khác có thể thoả mãn những nhu cầu đòi hỏi của tổ chức, cá nhân mà chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật, tức là do họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là chủ thể.

iii/ Năng lực chủ thể: Năng lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính với tư cách là chủ thể của quan hệ đó.

iv/ Sự kiện pháp lý Hành vi hành chính là những sự kiện có thật, xảy ra, thay đổi hoặc chấm dứt gắn liền với việc tạo ra, thay đổi hoặc chấm dứt QHPLHC do quy phạm pháp luật hành chính. Cũng giống như các sự kiện pháp lý khác, sự kiện pháp lý hành chính chủ yếu được phân loại thành:

  • Sự kiện: Sự kiện xảy ra theo quy luật khách quan không chịu sự tác động của con người nhưng việc xảy ra, sửa đổi, chấm dứt nằm trong quy phạm pháp luật hành chính gắn với việc tạo ra, sửa đổi hoặc chấm dứt QHPLHC.
  • Hành vi: Là sự kiện pháp lý do ý chí của con người điều chỉnh, việc thi hành hay không thi hành được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật hành chính gắn liền với sự ra đời, sửa đổi hoặc chấm dứt hệ thống quy phạm pháp luật hành chính.

Xem thêm: xuất khẩu lao đông nhật bản ngành ô tô

Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính

Đối tượng của thủ tục hành chính bao gồm chủ thể thực hiện thủ tục hành chính và chủ thể tham gia thủ tục hành chính. Chủ thể thực hiện thủ tục hành chính: Là chủ thể sử dụng quyền lực của nhà nước để thay mặt nhà nước thực hiện thủ tục hành chính, bao gồm cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước, thể nhân được Nhà nước ủy quyền quản lý trong những trường hợp cụ thể do pháp luật.

Chủ thể tham gia tố tụng hành chính: Chủ thể phục tùng quyền lực nhà nước khi tham gia tố tụng hành chính, bao gồm cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, tổ chức và cá nhân. Các chủ thể tham gia thủ tục hành chính bằng hành vi của mình có thể làm xuất hiện các thủ tục hành chính, góp phần giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, nhưng các chủ thể này không thể tự mình làm thủ tục hành chính vì thủ tục hành chính phải do người có thẩm quyền thực hiện. Trong đó:

Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan có chức năng quản lý hành chính nhà nước nên trong hầu hết các hoạt động của mình, cơ quan hành chính nhà nước nhân danh quyền lực nhà nước thực hiện các hoạt động quản lý. . Các hành vi này được thực hiện theo thủ tục hành chính nên cơ quan hành chính nhà nước là chủ thể của thủ tục hành chính. Ví dụ, cơ quan ban hành hành vi quy phạm pháp luật thực hiện thủ tục ban hành hành vi quy phạm pháp luật nhằm thiết lập trật tự quản lý trong các lĩnh vực xã hội.

Quan hệ pháp luật hành chính là gì?
Quan hệ pháp luật hành chính là gì?

Trong nhiều trường hợp, các thủ tục hành chính này do cán bộ, công chức của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện. Chấp hành viên, cán bộ lúc này là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính Trong một số trường hợp, cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước cũng là chủ thể tham gia thực hiện thủ tục hành chính. Chẳng hạn, là chủ thể tham gia hoạt động tố tụng kiểm tra, rà soát khi bị kiểm tra, rà soát; là chủ thể tham gia tố tụng khi hành vi, quyết định hành chính của mình bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại lên cấp trên.

Các cơ quan quyền lực nhà nước, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân tuy không có chức năng quản lý hành chính nhà nước nhưng để hoạt động bình thường phải thực hiện nhiều hoạt động quản lý nội bộ. Các hoạt động này thực hiện theo thủ tục hành chính, trong đó các chủ thể trên cũng như các bộ và cán bộ của các cơ quan này là đối tượng của thủ tục hành chính.

Ngoài ra, các cơ quan này cũng có quyền quản lý nhà nước về mặt hành chính trong những trường hợp cụ thể như thẩm phán chủ tọa phiên tòa bị áp dụng thủ tục xử phạt hành chính khi xử phạt người có hành vi cản trở phiên tòa, gây mất trật tự trị an. trong quá trình thử nghiệm. . Khi đó, thẩm phán chủ tọa phiên tòa bị áp dụng biện pháp tố tụng hành chính. Các đối tượng trên có thể bị tham gia các thủ tục hành chính như tham gia thủ tục giấy phép khi xin giấy phép xây dựng xin giấy phép lưu hành xe của cơ quan.

Tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế hầu hết là chủ thể tham gia thủ tục hành chính. Ví dụ, tham gia vào thủ tục xin giấy phép thành lập, xin phép tiến hành một số hoạt động như hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc khi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Không ngoại lệ, một số tổ chức phải thực hiện thủ tục hành chính trong một số trường hợp do pháp luật quy định như tổ chức chính trị – xã hội có thể thực hiện thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản liên quan

Cá nhân, trong đó có công dân Việt Nam , người nước ngoài và người không quốc tịch thường phải chịu các thủ tục hành chính như đăng ký tài sản, đăng ký xe ô tô, đăng ký giấy khai sinh. Nhưng các cá nhân cũng có thể bị tố tụng hành chính, chẳng hạn như thuyền trưởng tàu bay, tàu biển, người được trao quyền khởi kiện tạm giữ người vi phạm hành chính trên tàu bay hoặc tàu thuyền khi không có các phương tiện đó. . rời sân bay, cảng

Phân loại quan hệ pháp luật hành chính

Có thể phân loại theo những căn cứ chủ yếu sau:

Căn cứ vào tính chất của mối quan hệ giữa các chủ thể, quan hệ PLHC có thể được phân thành các nhóm sau:

Quan hệ pháp luật hành chính nội bộ là một loại quan hệ hành chính- quan hệ pháp luật sinh ra giữa các chủ thể có quan hệ phụ thuộc tổ chức. •

Do yêu cầu thống nhất và hiệu quả hoạt động của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức và người thừa hành, công chức của bộ máy Nhà nước chịu sự chi phối của các mối quan hệ phụ thuộc vào các tổ chức quan trọng. quan hệ giữa một bên là cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức có quyền quyết định với bên kia về việc thành lập, giải thể cơ quan, tổ chức hoặc bầu, miễn nhiệm, bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ, công chức.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phát sinh khi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ “kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Chính phủ nhân dân cấp tỉnh” do vi phạm. Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực mà mình chịu trách nhiệm quản lý »

Căn cứ vào lĩnh vực quan hệ phát sinh, quan hệ pháp luật hoạt động có thể được phân thành nhóm QHPLHC về quản lý kinh tế. , văn hóa, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, v.v. ; về xử lý vi phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vân vân

Xem thêm: xuất khẩu lao đông nhật bản diện kỹ sư