Hôn nhân gia đình

Chia tài sản chung khi ly hôn: Yếu tố lỗi ảnh hưởng như thế nào?

Để xác định tỷ lệ tài sản mỗi bên vợ, chồng được chia khi giải quyết yêu cầu chia tài sản chung khi ly hôn, Toà án phải xem xét một số yếu tố. "Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng" là một yếu tố mới được bổ sung vào Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Vậy, yếu tố lỗi ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định tỷ lệ tài sản mỗi bên vợ, chồng được hưởng?
024 66 527 527
0.99012 sec| 1146.203 kb