Trang chủ Từ khóa Bầu cử

Từ khóa: bầu cử

Quy trình bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố,...

Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được tiến hành theo nguyên tắc "trực tiếp và bỏ phiếu kín", theo phương thức...

Quy trình bầu cử trưởng thôn được pháp luật quy định...

Việc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo nguyên tắc "nhân dân bàn, biểu quyết", theo phương thức "tổ chức cuộc...

Có được ủy quyền khiếu nại?

Vì những lý do khách quan mà trong nhiều trường hợp cá nhân không thể thực tiếp thực hiện việc khiếu nại. Theo quy...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ