Trang chủ Từ khóa Bên cầm giữ

Từ khóa: bên cầm giữ

Quy định của pháp luật về biện pháp cầm giữ tài...

Cầm giữ tài sản lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật Dân sự, là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG