Trang chủ Từ khóa Cấp giấy chứng nhận

Từ khóa: cấp giấy chứng nhận

Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai

Người có nhu cầu phải làm đơn xin đăng ký biến động đất đai. Vậy cách ghi đơn đăng ký biến động đất đai...

Cấp ‘sổ đỏ’ tại quận Long Biên (Hà Nội): thành phố...

Theo ủy quyền của gia đình bà Lưu Thị Thọ (trú tại tổ 02, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)...

Trình tự, thủ tục kinh doanh bể bơi

Để kinh doanh bể bơi, doanh nghiệp cần hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể...

Khi nào tài sản gắn liền với đất không được cấp...

Tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình xây dựng...sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nếu đủ điều...

Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu...

Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc nhiều hộ...

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------   ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG...

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần...

Trong pháp luật đất đai, trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác...

Đất trúng đấu giá có được cấp giấy chứng nhận không?

Việc “nhờ” người thân đăng ký hồ sơ đấu giá thường không được hiện thực dưới hình thức hợp đồng theo luật định, vì...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG