Trang chủ Từ khóa Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi

Từ khóa: Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi

Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước...

Về điều kiện cấp phép: Vấn đề này được quy định trong Luật nuôi Con nuôi 2010, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011. Theo khoản...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG