Trang chủ Từ khóa Chế độ kinh tế

Từ khóa: Chế độ kinh tế

Chế độ kinh tế qua các bản hiến pháp Việt Nam

Chế độ kinh tế, với tư cách là một chế định của ngành luật Hiến pháp, là tổng thể các quy phạm pháp luật...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG