Trang chủ Từ khóa Chính đáng

Từ khóa: chính đáng

Trong trường hợp nào thì được coi là phòng vệ chính...

Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG