Trang chủ Từ khóa Chưa đủ tuổi vị thành niên

Từ khóa: chưa đủ tuổi vị thành niên

Cha, mẹ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con...

Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG