Trang chủ Từ khóa Con nuôi

Từ khóa: con nuôi

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Người xin nhận con nuôi phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên; có tư cách đạo đức tốt; có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ …

Điều kiện nuôi con nuôi theo quy định pháp luật hiện...

Nuôi con nuôi là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn sâu sắc đã tồn tại từ lâu trong xã hội...

Chấm dứt việc nuôi con nuôi, trình tự thủ tục như...

Nuôi con nuôi ngày nay là một vấn đề khá phổ biến trong cuộc sống và đây được coi là hành động mang tính...

Quyền của cha mẹ đẻ khi đã cho con nuôi quy...

Hiện nay nhu cầu xin con nuôi của các cặp vợ chồng hiếm muộn vô cùng lớn. Khi đó, giữa cha mẹ nuôi và...

Nhận nuôi con nuôi nước ngoài khi Việt Nam chưa ký...

Việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam ngày càng phổ biến. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài...

Nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Những điểm cần lưu ý về điều kiện, quy trình, thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp...

Nhận trẻ nước ngoài làm con nuôi có được không?

Câu hỏi tư vấn Chúng tôi muốn nhận nuôi con nuôi mang quốc tịch Nhật Bản, 14 tuổi, đang sinh sống tại Việt Nam. (Vũ...

Một số lưu ý khi nhận con nuôi

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành và có hiệu lực...

Đăng ký nhận con nuôi trong nước

Nhận con nuôi trong nước là trường hợp người Việt Nam nhận trẻ em trong nước làm con nuôi. Trình tự, thành phần hồ...

Điều kiện nhận con nuôi

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành và có hiệu lực...

Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em...

Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam có nguyện vọng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (không thuộc trường hợp nhận...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG