Trang chủ Từ khóa Công trình xây dựng

Từ khóa: công trình xây dựng

Giấy phép xây dựng – Trường hợp được miễn

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Điểm cần lưu ý...

Tài sản gắn liền với đất bao gồm những tài sản...

Theo quy định của pháp luật đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng...

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần...

Trong pháp luật đất đai, trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG