Trang chủ Từ khóa đất chưa sử dụng

Từ khóa: đất chưa sử dụng

Quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã,...

Trong lĩnh vực đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn: quản lý quỹ đất công...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ