Trang chủ Từ khóa đất

Từ khóa: đất

Bị bồi thường nhầm loại đất thì khiếu nại ở đâu?

Câu hỏi tư vấn Gia đình tôi có mảnh đất trồng chè (đất cây lâu năm) nhưng một dự án xây dựng khi lấy đất...

Chi phí đầu tư vào đất có được đền bù khi...

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi...

Có được kiện đòi đất hương hỏa của ông bà?

Tinh thần của luật dân sự là tôn trọng sự thỏa thuận, quyết định của người có di sản. Quy định việc nếu người...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ