Trang chủ Từ khóa Doanh nghiệp tư nhân

Từ khóa: Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Đặc tính cơ bản của Doanh nghiệp tư nhân

Là loại hình doanh nghiệp đơn giản và thường được áp dụng cho cá nhân kinh doanh ở phạm vi nhỏ, không cần huy...

So sánh công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

Đối với loại hình công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân về mặt quy định của pháp luật có một số điểm...

Có giới hạn vốn khi thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Đối với một số loại hình công ty cũng như một số lĩnh vực kinh doanh, pháp luật có yêu cầu về mức vốn...

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh...

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của...

Doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên,...

Doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có những ưu điểm và hạn chế khác nhau. Mỗi...

Doanh nghiệp tư nhân và những rủi ro pháp lý cần...

Rủi ro pháp lý có thể xảy ra trong nhiều lĩnh vực như rủi ro về tài chính, rủi ro về tổ chức quản...

Phân biệt doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh bắt buộc phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, trong...

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Để cung cấp thêm thông tin cho các nhà đầu tư, các doanh nhân dễ dàng hơn trong việc lựa chọn loại hình doanh...

Doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

Pháp luật hiện hành quy định nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau với những điều kiện kinh doanh, quy định riêng đối với...

Chủ hộ kinh doanh có thể đồng thời là chủ sở...

Luật Doanh nghiệp năm 2014 không có quy định cấm đối với trường hợp cá nhân thành lập hộ kinh doanh thì không được...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ