Trang chủ Từ khóa Hành vi hành chính

Từ khóa: hành vi hành chính

Có thể đồng thời khiếu nại và khởi kiện hành chính...

Khiếu nại và khởi kiện hành chính quy định về thủ tục, trình tự, yêu cầu khi nộp đơn khác nhau, trong cùng một...

Khiếu nại hành chính – Những vấn đề cơ bản cần...

Trong thực tế thời gian qua, chủ yếu quyết định hành chính là đối tượng thường bị khiếu nại hoặc khởi kiện, còn hành...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ