Trang chủ Từ khóa Hình thức

Từ khóa: hình thức

Hình thức chính thể là gì? Quy định về hình thức...

Hình thức chính thể là gì? Các thuật ngữ pháp lý liên quan được dịch sang tiếng Anh là gì? Phân tích các hình...

Các hình thức trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong...

Trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng trong thương mại, việc một bên vi phạm nghĩa vụ đã giao kết, thỏa...

Chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước

Mỗi kiểu nhà nước sẽ có chức năng, hình thức và bộ máy riêng biệt. Chức năng của nhà nước là phương tiện, công...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ