Trang chủ Từ khóa Hỗ trợ khi thu hồi đất

Từ khóa: hỗ trợ khi thu hồi đất

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư – các quy định...

Khi rơi vào các trường hợp thu hồi đất, người dân cần phải nắm rõ các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái...

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi thu...

Khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài việc được bồi thường người bị thu hồi đất còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ...

Hỗ trợ khi thu hồi đất:đào tạo,chuyển đổi nghề,tìm kiếm việc...

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất được pháp luật quy định như...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ