Trang chủ Từ khóa Hợp đồng dân sự

Từ khóa: Hợp đồng dân sự

Hợp đồng tặng cho có điều kiện theo quy định của...

Tặng cho tài sản là gì? Quy định của pháp luật về tặng cho có điều kiện ra sao? Là câu hỏi được nhiều...

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản và quyền nghĩa vụ...

Hợp đồng tặng cho tài sản là một trong những hợp đồng rất thông dụng và cũng là một loại hợp đồng có những...

Những điều cần lưu ý về vi phạm hợp đồng

Việc giao kết và thực hiện hợp đồng chính là cách thức cơ bản để các chủ thể thực hiện có hiệu quả các...

Toàn bộ điều cần lưu ý về hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, tạo lập, sửa đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ....

Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng

Hợp đồng dân sự là công cụ pháp lý hữu hiệu để ghi nhận quyền và nghĩa vụ các bên trong giao dịch dân...

Mẫu hợp đồng hôn nhân theo quy định

Hợp đồng hôn nhân là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ quan...

Các loại tài sản, hợp đồng được đăng ký biện pháp...

Thông tư 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 về hướng dẫn đăng ký, cung cấp thông tin, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ