Trang chủ Từ khóa Kê biên

Từ khóa: kê biên

Kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất

Kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất của người phải thi hành án là một biện pháp trong nhóm các...

Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản

Người nào được giao giữ tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị niêm phong mà có một trong cáchành...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ