Trang chủ Từ khóa Lập biên bản

Từ khóa: lập biên bản

Khi nào các cơ quan phải lập biên bản cho quyết...

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ