Trang chủ Từ khóa Luật Doanh Nghiệp

Từ khóa: Luật Doanh Nghiệp

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Những thông tin...

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Tại sao phải có chủ tịch hội đồng quản trị? Quyền hạn và nghĩa vụ của...

Bất cứ ai cũng có quyền thành lập doanh nghiệp?

Quyền thành lập doanh nghiệp là quyền tự do của cá nhân, tổ chức khi họ có nhu cầu muốn kinh doanh. Tuy nhiên,...

Một người có được đứng tên đại diện của hai công...

Một người hoàn toàn có thể được phép đứng tên đại diện theo pháp luật của hai công ty, thậm chí là ba công...

Mã số doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp được luật hóa, đã chính thức rút gọn các thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải làm. Thay vì vừa...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ