Trang chủ Từ khóa Miễn đi nghĩa vụ quân sự

Từ khóa: Miễn đi nghĩa vụ quân sự

Người bị loạn thị có đi nghĩa vụ quân sự không?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ của mọi công dân, mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Tuy...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ