Trang chủ Từ khóa Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Từ khóa: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

Mẫu biên bản hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan...

Kiện đòi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp...

Kiện đòi hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai người là trường hợp khá phổ biến. Trên thực tế, nguyên nhân...

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối...

Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

Trong quá trình sử dụng đất, khi có tài sản hình thành trên đất thì người sử dụng đất được đăng ký tài sản...

Nhiều người quan tâm

TIN TỨC NÓNG

19006198
Liên Hệ